SPPC Logo

شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان (سهامی خاص)

مقالات تخصصی تولید و پوشش لوله

pdf مزایای استفاده از پوشش داخلی برای خطوط لوله

پوشش داخلی از سالهای 1950، با موفقیت در خطوط لوله گاز به كار رفته است ؛ با این وجود این تكنولوژی امروزه نیز تكنولوژی روز محسوب می شود. برای مثال پوشش داخلی لوله در عرض  4 الی 5 سال گذشته در خطوط لوله انتقال گاز طولانی با قطر بالا در اروپا مورد استفاده قرار گرفته است، خطوط لوله انتقال گاز در دریای شمال به طول 3000 كیلومتر و هزاران كیلو متر دیگر خطوط لوله انتقال در خاور میانه و خاور دور از پوشش داخلی استفاده كرده اند و در آینده نیز استفاده خواهند كرد. درحال حاضر بیش از 100 هزار كیلومتر خط لوله با پوشش داخلی در سراسر دنیا وجود دارد پوشش داخلی لوله برای خطوط زمینی انتقال گاز بصورت استاندارد در بسیاری از كشورها اعمال می شود.


pdf خوردگی سطح داخلی خطوط لوله انتقال گاز ترش و نقش پوششهای داخلی FBE در کنترل خوردگی

دما و فشار بالا و محیط شیمیایی شدیداً خورنده از مؤلفـه هـای خطـوط لولـه انتقـال گـاز تـرش مـی باشـند. مکانیسمهای خوردگی گوناگونی را می توان در محیط گـاز تـرش برشـمرد امـا در ایـن بـین خـوردگی های هیدروژنی و تورم هیدروژنی جزو مخربترین مکانیسمهای موجـود مـی باشـند
مهمتـرین راهکارهای کنتـرل خوردگی در خطوط لوله انتقال گاز ترش استفاده از لوله های فولادی آلیاژی مخصوص گاز ترش و پوششهای داخلی محافظ خوردگی می باشد.


pdf روشهای آزمایش پوشش لوله

در این مقاله آزمایش های مربوط به پوشش لوله مورد بررسی قرار می گیرد


pdf پوشش بیتوسیل خط لوله اتیلن غرب کشور

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی جهت حفاظت لوله اتیلن غرب کشور، سیستم پوششی بیتوسیل (شامل انامل با قیر اصلاح شده پرایمری، پرایمر مخصوص و نوار پوشش خارجی با کارایی بالا) را انتخاب نموده است. این خط لوله به طول تقریبی 2000 کیلومتر، در مسیر خود از عسلویه به مهاباد، خوراك 10 مجتمع پتروشیمی را تامین می نماید. در این خط، لوله های با سایز مختلف از 8 تا 24 اینچ مورد استفاده قرار می گیرد که از سال 1383 اجرای پوشش بیتوسیل بر روی لوله ها، در کارخانه تولید لوله و پوشش سلفچگان آغاز شده است.


گواهینامه ها و استانداردها


SPPC National First Degree Manufacturer
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
انجمن خوردگی ایران
پوشش لوله سلفچگان - رتبه اول سازنده برتر
پوشش لوله سلفچگان - کارآفرین برگزیده
پروانه واحد تحقیق و توسعه - پوشش لوله سلفچگان
AWWA C200
EN 10219
ISO 29001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

دفترمرکزی: تهران - بزرگراه آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه شهید عمدی، شماره 4، کدپستی 1518954714
تلفن: 88773124-021 فاکس: 88874627-021


کارخانه: قم - سلفچگان، شهرک صنعتی سلفچگان، انتهای خ صدر، پوشش لوله سلفچگان، کدپستی 3746139945
تلفن: 3142-025 فاکس: 33674000-025

درباره
Home| Login| Products| QC| IMS| HSE| R & D| Units & Conversion| Article| CRM| FAQ| Contact us| Photo Gallery| About
Copyright ©2012-2020 Salafchegan Pipe & Protection Co.